မုိးဦးကာလမွာ ပုဂံဘုရားဖူးလာၾကေသာ ခရီးသြားဧည္႔သည္ေတာ္မ်ားအတြက္ စေန တနဂၤေႏြပိတ္ရက္မ်ားတြင္ လာေရာက္အပန္းေျဖႏိုင္ရန္ အခန္းခ မ်ား အား 35% Discount ခ် ေပးထားပါေနာ္ ။
အစားအေသာက္ေပၚတြင္လည္း 20% Discount ခံစားခြင္႔ရရွိဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

မိမိတုိ႔အားလပ္ရက္ရရွိမည္႔ မည္သည္႔ စေန တနဂၤေႏြ မဆုိ စက္တင္ဘာလ အထိ တည္းခုိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း လက္တုိ႔ပါရေစေနာ္ ။